ארגון צל"ש- צבא לשם שמיים מוציא לאור מהדורת כיס מיוחדת של גמרות עם פירוש, "ושננתם"
הלימוד בגמרות כיס הללו נוח מאד לחיילים וברוך השם כבר זכינו לחגוג מעל 670 סיומי מסכתות גמרא
של חיילים בכ-70 בסיסים ומוצבים שונים ברחבי ארצנו הקדושה.