שמחה יום א' מיוחדת עם סיום מסכת ה- 780 של צל"ש עם מחלקת בני הישיבות מהנחל.