ברוך ה' זכינו להיות בקשר עם דוד יעיש התותח מעמותת צלש לשלוח לו סרטונים ןלקבל ממנו חיזוקים ביקורים וצ'קלוקים…
רעיונות לשיפור המחלקה שמשפיעות לכל הפלוגה…