צל"ש זה פשוט קידוש השם.

אני עוקב בשמחה אחר הפעילות של צל"ש עוד כשלמדתי בישיבת 'אלון מורה' ושהשתתפתי בכנס מתגייסים של צל"ש לפני הגיוס.

בימי ראשון הייתי מגיע לשיעורי שמחה יום א' בעיר הבה"דים. הרב פרץ דאג לחלק גמרות כיס לכל המחלקה שלנו,

וברוך השם בתוך המחלקה כבר היו מעל 20 סיומי מסכתות אישיות וקבוצתיות.

קשה לתאר במילים את השמחה והרמת המוטיבציה של כל המחלקה וכל הפלוגה בכל סיום מסכת.

חייבים פשוט לבוא ולראות את זה בעיניים!

אנחנו מרגישים שצל"ש גורמת לחיילים המעוניינים בכך להיות מוכוונים לעבודת השם יתברך תוך כדי השירות הצבאי העמוס אתגרים.

נשאר לי רק לכתוב: תודה רבה הכל הלב ולברך את הרב פרץ ואת האירגון שימשיכו בכל הכח לפרוץ ולעטוף את החיילים

הדתיים באהבת תורה שמביאה להשקעה במקצועיות הצבאית והרמת המוטיבציה לכל החיילים