קודקוד עולם,
כאן צוות צל"ש.
שני מפקדים חדשים הצטרפו אלינו לסחיבת האלונקה – נריה שושני ושלמה זלמן רייכמן.
אנחנו מסתערים קדימה,
יחד למען שמו באהבה.