תקשיבו, זה מרגש!

יצאנו לתחרות תמונות, הן בהחלט אומרות מה שאלף מילים לא יצליחו.

היה קשה לבחור, באמת – כולם מנצחים. כל יום.

משפחות גיבורות שמוסרות את הנפש יום-יום, סיפורים על הדלקת נרות משפחתית מרחוק, מסירות נפש לחברותא זוגית כל יום.
מחלקות של חיילים ששומרות על קביעות בכל זמן פנוי, מסירות נפש ממש, לתורה, לקביעות, לסביבה.
משפחות שמקפידות לשמוח, בהגדרה. זה מדהים!
נק' חיזוק לזכור ברגעים קשים של שליחות.
שמחה גדולה בהשתתפות וירטואלית בשיעור כללי בישיבה! יש מתוק מזה?
ואפילו תינוק שקיבל את הכומתה של המפקד בהשבעה:)
חיוך של שחרור רגע לפני שבת, חיוך של חזרה 'מקוצרת', חיוך של חתונה לתוך שליחות, חיוך של חיילים גיבורים, של נשים גיבורות, של שליחים אמיצים למען שמו באהבה.

תודה על השיתוף!