הרב רפי


 

הנדון: מכתב ברכה

שמחתי לראות את החזון והמגמות של פרויקט צל"ש.

ואני מכיר היטב את הפעילות הנעשית בשטח מזה מספר שנים בנושא הליווי של בוגרי המכינות

והישיבות תוך כדי שירותם הצבאי.

תגובות החיילים נפלאות ומעידות על קשר חם ואוהב.

ראוי להמשיך, לחזק ולהרחיב את הפעילות היקרה הזו.

ויהי רצון שכל העוסקים במלאכת קודש זאת יבורכו מן השמיים בכל מילי דמיטב.

בברכה רבה.