הרב אבינר

____________________________________________________________________________________________

מכתב ברכה,

יישר כחה של עמותת צל"ש, צבא לשם שמיים,

המעודדת ומסייעת את ההתגייסות לצה"ל, ועוזרת

לחיילים בכל דרך אפשרית.

בוודאי מצוה גדולה לסייע וכן לתרום כספים

(אשר ייחשבו מעשר כספים.)

 

בברכה,

הרב שלמה אבינר.