הרב דוד דודקביץ שליט"א, ראש ישיבת רועה ישראל ביצהר בקריאת חיזוק ותמיכה בארגון צל"ש – צבא לשם שמיים