הרב דוד פנדל שליט"א, ראש ישיבת ההסדר הגבוהה בשדרות בקריאת חיזוק ותמיכה בארגון צל"ש – צבא לשם שמיים