הרב יהושע שפירא שליט"א, ראש ישיבת ההסדר הגבוהה רמת גן בקריאת חיזוק ותמיכה בארגון צל"ש – צבא לשם שמיים