שיעורו של הרב יחיאל יעיש מתוך כנס זוגות תשפ"א שהופק על ידי ארגון צל"ש – צבא לשם שמיים