הרב פרץ איינהורן – לימוד סדר מועד משניות (כנס מתגייסים תשפ"ב) ארגון צל"ש קם במטרה ללוות את כל החיילים הדתיים בצבא ולתת לקצינים, למפקדים ולחיילים את כל הסיוע שיש ביכולתנו כדי שימשיכו לשרת את עם ישראל באמונה, באהבת תורה, בשמחה, בטהרה ובמסירות נפש למען שמו הגדול הנקרא עלינו! אתר צל"ש – https://tzalash.org.il/