הרב שמואל אליהו שליט"א, רבה של העיר צפת ונשיא איגוד רבני קהילות בקריאת חיזוק ותמיכה בארגון צל"ש – צבא לשם שמיים