חגיגות סיומי המסכתות בלטרון.
סיום של חיילי שריון שהיו בסידרת חינוך וסיום של חיילי גבעתי שהגיעו להשבעה.
ברוך השם זכינו כבר לחגוג בצל"ש מעל 780 סיומי מסכתות של חיילים ומפקדים.