אירגון צל"ש- צבא לשם שמיים מוציא לאור גמרות כיס וספרוני חיזוק ועד היום חולקו כ-50,000 גמרות וספרונים.

זכינו בחסדי ה' להוציא לאור עד היום:

 • סטים של מסכת מגילה כיס עם פירוש.
 • סטים של מסכת תענית כיס עם פירוש.
 • סטים של מסכת ברכות כיס עם פירוש.
 • סטים של מסכת ראש השנה כיס עם פירוש.
 • ספר גדול וספר כיס בשם: " נקדש את שמך בעולם"- מאמרי חיזוק, טיפים ועצות לחייל הקרבי.
 • אלול ומועדי תשרי בצבא.
 • חנוכה בצבא.
 • פורים בצבא.
 • מהותם של ישראל- פירוש של פרק י"א של המהר"ל בספרו נצח ישראל.
 • פנקס חיסונים לטהרת הלשון.
 • הרב אלישע וישלצקי תיקון המידות
 • ישועה לעמך – על חכם ישועה בן שושן זיע"א
 • צורבא מרבנן לחייל
 • מנחה וערבית כיס כל הנוסחים
 • נתיב התשובה למהר"ל
 • סטים של מסכת מועד קטן כיס עם פירוש.
 • סטים של מסכת סוכה עם פירוש