חלק מהמשפחה שלי בארץ זה משפחת צל"ש שדאגו ללוות אותי לפני השירות הצבאי ולאורך כל השירות הצבאי עד היום.

אני באמת מרגיש הכרת הטוב גדולה מאד, ואני גם יודע מהרבה מאד חברים שלי מבית המדרש ומהצבא שצל"ש עושין

עבודת קודש ועוזרים להרבה חיילים בודדים דתיים.