יחד עם כל עם ישראל, מצטרפים לקמפיין המעשים הטובים!
לרפואת הודיה אילת השחר בת אסתר בע"ה.