ברוך השם, מאות זוגות הצטרפו לפרוייקט ליווי במהלך השירות הצבאי.

הצורך בליווי ובתמיכה בזוגות שאחד מבני הזוג משרת בצבא הוא גדול מאוד.

הזוגות שומעים מבעלי נסיון ומדמויות תורניות איך לא רק 'לשרוד' את השירות אלא גם לחיות או בצורה אמיתית ובריאה.

הכנס החמישי מתקיים ביום חמישי, י"ב אלול במכון אורה, רחוב שטנר 1, ירושלים.

מדוברי הכנס:

הרב ראובן ששון

הרב גבע ראפ

הרב פרץ איינהורן

התגובות מהכנסים הראשונים היו מרגשים ומחזקים מאוד!!

הפרוייקט נעשה בשיתוף פעולה עם עמותת פנים אל פנים והרבנות הצבאית הראשית.

הרשמה חובה בקישור:

 

 

 

http://docs.google.com/forms/d/1l5s1fWjvFD3y_IYmYiK9mdfk5QwxVgwpT5VV8J-Ytdw/edit