נוהל שבת 12 והפעם עם הרב יעקב מדן והרב מרדכי גרינברג