מיזם "נוהל שבת" מביא לחיילים האהובים שלנו שיעורי צבא מפי גדולי הרבנים.

בכל מוצאי שבת מתקיימים שתי שיחות של רבנים במיוחד לחיילים בנושאים אקטואליים כדי לחזק את החיילים להמשך השבוע המלא בעשייה הצבאית.

המיזם מתקיים בשיתוף ארגון "ואמונתך"