סיכום עשיה שבועי בצלש

▪ ב"ה הצטרף אלינו לצוות הרב דוד גוטליב רב החיילים הבודדים ומנהל פיתוח משאבים.
▪️ "אשת חיל" – השבוע יתקיים נופש קיץ לנשים וילדים.
▪️ זכינו לחגוג סיומי מסכתות עם גולני בבא"ח ובגדוד. גם הצנחנים סיימו מסכתות ב"ה.
▪מתכוננים לקבל בשמחה את המתגייסים החדשים, השבוע מתחיל גיוס אוג' 21.
▪ביום ראשון נערוך מפגש לכל המתגייסים עם רבני הבאחי"ם.
▪ קידושא רבאק כל שבת נהנים מאות חיילים בקידושים ועונגי שבת, חבורות לימוד תורה והתחזקות בעבודת השי"ת.
▪ נוהל שבת במוצאי שבת קודש עם הרב מיכי יוספי שליט"א בנושא הכנות לחודש אלול שמח.

אנחנו שמחים לשתף אתכם בפעילות שב"ה הולכת ומתרחבת ורוצים לאחל לכם ולכל משפחותיכם שבת שלום ומבורכת וחודש טוב ומלא ברכת שמים.
🇮🇱
בהערכה ובאהבה רבה – עמותת צל"ש-צבא לשם שמים.