ב"ה העשייה בצל"ש הולכת ומתרחבת ואנחנו זוכים להגיע לעוד חיילים ולעוד נשים ללוחמים ולאנשי כוחות הבטחון! 😲
תודה רבה לכם שותפים יקרים על החיזוק והתמיכה למען החיילים ונשותיהן 🤩
מוזמנים לטעום מהעשייה החודש בסרטון סיכום העשייה בחודש אב 🔥