צפו בפעילות חודש אייר

ברוך ה' הפעילות גודלת ומתרחבת!

שיעורי שמח יום א' כל שבוע.

עשרות סיומי מסכת בכל שבוע בכל רחבי הארץ כולל טקסים והשבעות.

כנסי זוגות מידי חודש.

כנס מתגייסים וחיילים.

שיעורים בבסיסים.

קידושים של חבורות קודש בצבא ובבית.

השטח בוער לחיבור ללימוד תורה ולבית מדרש – צל"ש בשטח בשביל החיילים!