פרוייקט לגימה מהמגילה!

לימוד עמוד יומי מי׳ שבט עד פורים.
מצטרפים מכל הבסיסים והמוצבים ללימוד פורה עם החברים.

https://chat.whatsapp.com/Ldn7NJxHmhn2LgAhQxM5BA

הצטרפו עוד היום💞