פתיחה – הרב פרץ איינהורן, הרב ברוך וידר שליט"א, אורי פינסקי – כנס מתגייסים תשפ"ב

00:00 – 14:30 – הרב פרץ איינהורן – יו"ר ארגון צבא לשם שמיים
14:30 – 39:30 – הרב ברוך וידר שליט"א – ראש ישיבת הכותל ברובע היהודי בירושלים תובב"א
39:30 – 50:10 – אורי פינסקי – רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר

ארגון צל"ש קם במטרה ללוות את כל החיילים הדתיים בצבא ולתת לקצינים, למפקדים ולחיילים את כל הסיוע שיש ביכולתנו כדי שימשיכו לשרת את עם ישראל באמונה, באהבת תורה, בשמחה, בטהרה ובמסירות נפש למען שמו הגדול הנקרא עלינו!

אתר צל"ש – https://tzalash.org.il/