פספסת את כנס ההכנה לקראת הגיוס שערכנו?

מוזמן לצפות בו כעת!