קידושא רבאק! – סוגרים שבת ועוד לא הצטרפתם?
תארגנו קבוצת לימוד בבסיס שלכם ואנחנו נדאג לכם לכיבוד ושתייה.