לפנות בוקר הם יצאו, כשהשמש עוד לא קמה, כדי לבקר את החיילים האהובים בבא"ח נח"ל.
רכזי השטח שלנו – אלופים!