שמחה יום א' עם הרב צבי קוסטינר שליט"א!
אשרינו שזכינו לרבנים כאלו שעוזבים הכל כדי לחזק את הלוחמים היקרים שלנו 🔥❤