ברוך השם,אלפי חיילים זוקפים את קומתם הרוחנית לאורך שירותם הצבאי ומרגישים שהמקצועיות הצבאית והמבצעית

היא ממש חלק מעבודת השם יתברך, וככל שיותר קשורים לבית המדרש ולתלמידי חכמים

ומקפידים בהלכה ובדקדוק המצוות,

כך גם מצווים אנו לדקדק ולהשקיע באימונים ובפעילויות המבצעיות ועל ייעוד ה' לעשות מלחמה.

כך זוכים אלפי חיילים להיות בכשירות גופנית ומבצעית גבוהה מתוך כשירות רוחנית גבוהה,

שהולכת ומתעצמת לאורך השירות הצבאי.